古诗大全

杂曲歌辞。升平乐

作者:薛能 朝代:唐代
杂曲歌辞。升平乐原文
正气绕宫楼,皇居信上游。远冈延圣祚,平地载神州。
会合皆重译,潺湲近八流。中兴岂假问,据此自千秋。
寥泬敞延英,朝班立位横。宣传无草动,拜舞有衣声。
鸳瓦云消湿,虫丝日照明。辛勤自不到,遥见似前生。
处处足欢声,时康岁已深。不同三尺剑,应似五弦琴。
寿笑山犹尽,明嫌日有阴。何当怜一物,亦遣断愁吟。
曙质绝埃氛,彤庭列禁军。圣颜初对日,龙尾竞缘云。
珮响交成韵,帘阴暖带纹。逍遥岂有事,于此咏南薰。
一物周天至,洪纤尽晏然。车书无异俗,甲子并丰年。
奇技皆归朴,征夫亦服田。君王故不有,台鼎合韦弦。
日日听歌谣,区中尽祝尧。虫蝗初不害,夷狄近全销。
史笔唯书瑞,天台绝见祆。因令匹夫志,转欲事清朝。
品物尽昭苏,神功复帝谟。他时应有寿,当代且无虞。
赐历通遐俗,移关入半胡。鹪鹩一何幸,于此寄微躯。
无战复无私,尧时即此时。焚香临极早,待月卷帘迟。
端拱乾坤内,何言黈纩垂。君看圣明验,只此是神龟。
旭日上清穹,明堂坐圣聪。衣裳承瑞气,冠冕盖重瞳。
花木经宵露,旌旗立仗风。何期于此地,见说似仙宫。
五帝三皇主,萧曹魏邴臣。文章惟反朴,戈甲尽生尘。
谏纸应无用,朝纲自有伦。升平不可纪,所见是闲人。
杂曲歌辞。升平乐拼音解读
zhèng qì rào gōng lóu ,huáng jū xìn shàng yóu 。yuǎn gāng yán shèng zuò ,píng dì zǎi shén zhōu 。
huì hé jiē zhòng yì ,chán yuán jìn bā liú 。zhōng xìng qǐ jiǎ wèn ,jù cǐ zì qiān qiū 。
liáo jué chǎng yán yīng ,cháo bān lì wèi héng 。xuān chuán wú cǎo dòng ,bài wǔ yǒu yī shēng 。
yuān wǎ yún xiāo shī ,chóng sī rì zhào míng 。xīn qín zì bú dào ,yáo jiàn sì qián shēng 。
chù chù zú huān shēng ,shí kāng suì yǐ shēn 。bú tóng sān chǐ jiàn ,yīng sì wǔ xián qín 。
shòu xiào shān yóu jìn ,míng xián rì yǒu yīn 。hé dāng lián yī wù ,yì qiǎn duàn chóu yín 。
shǔ zhì jué āi fēn ,tóng tíng liè jìn jun1 。shèng yán chū duì rì ,lóng wěi jìng yuán yún 。
pèi xiǎng jiāo chéng yùn ,lián yīn nuǎn dài wén 。xiāo yáo qǐ yǒu shì ,yú cǐ yǒng nán xūn 。
yī wù zhōu tiān zhì ,hóng xiān jìn yàn rán 。chē shū wú yì sú ,jiǎ zǐ bìng fēng nián 。
qí jì jiē guī pǔ ,zhēng fū yì fú tián 。jun1 wáng gù bú yǒu ,tái dǐng hé wéi xián 。
rì rì tīng gē yáo ,qū zhōng jìn zhù yáo 。chóng huáng chū bú hài ,yí dí jìn quán xiāo 。
shǐ bǐ wéi shū ruì ,tiān tái jué jiàn xiān 。yīn lìng pǐ fū zhì ,zhuǎn yù shì qīng cháo 。
pǐn wù jìn zhāo sū ,shén gōng fù dì mó 。tā shí yīng yǒu shòu ,dāng dài qiě wú yú 。
cì lì tōng xiá sú ,yí guān rù bàn hú 。jiāo liáo yī hé xìng ,yú cǐ jì wēi qū 。
wú zhàn fù wú sī ,yáo shí jí cǐ shí 。fén xiāng lín jí zǎo ,dài yuè juàn lián chí 。
duān gǒng qián kūn nèi ,hé yán tǒu kuàng chuí 。jun1 kàn shèng míng yàn ,zhī cǐ shì shén guī 。
xù rì shàng qīng qióng ,míng táng zuò shèng cōng 。yī shang chéng ruì qì ,guàn miǎn gài zhòng tóng 。
huā mù jīng xiāo lù ,jīng qí lì zhàng fēng 。hé qī yú cǐ dì ,jiàn shuō sì xiān gōng 。
wǔ dì sān huáng zhǔ ,xiāo cáo wèi bǐng chén 。wén zhāng wéi fǎn pǔ ,gē jiǎ jìn shēng chén 。
jiàn zhǐ yīng wú yòng ,cháo gāng zì yǒu lún 。shēng píng bú kě jì ,suǒ jiàn shì xián rén 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

写翻译

相关赏析

写赏析

作者介绍

薛能 薛能 薛能(817?-880?)晚唐著名诗人。《郡斋读书志》、《唐诗纪事》、《唐诗品汇》、《唐才子传》均载:“能,字太拙,汾州人(今山西汾阳一带)。” 仕宦显达,官至工部尚书。时人称其“诗古赋纵横,令人畏后生”。唐人交游之风盛行。薛能一生仕宦他乡,游历众多地方,诗多寄送赠答、游历登临之作。晚唐一 些著名诗人多与有诗与其唱和。薛能,字太拙,汾州人,登会…详情

杂曲歌辞。升平乐原文,杂曲歌辞。升平乐翻译,杂曲歌辞。升平乐赏析,杂曲歌辞。升平乐拼音版,出自薛能的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。诗文天下免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.shi-wen.com/shiCi/info-10560.html

诗词类别

薛能的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语