古诗大全

【双调】落梅风_玉果山先上

作者:张可久 朝代:元代
【双调】落梅风_玉果山先上原文
玉果山先上寻梅

随明月,过小桥,记年时杖藜曾到。倚东风一枝斜更好,玉生香有谁索笑?

禹寺见梅

蒲团厚,纸帐新,不奢华自然风韵。小窗见梅如故人,亚冰梢月斜云褪。

冬夜

更阑后,雁过也,梦不成小窗寒夜。伴离人落梅香带雪,半帘风一钩新月。

别会稽胡使君

载酒人何处?倚阑花又开,忆秦娥远山眉黛。锦云香鉴湖宽似海,还不了五年诗债。

废园湖石

芭蕉畔,杨柳边,想当时玉人娇面。十年旧题漫翠藓,倚高寒夏云一片。

歌姬张氏睡起

瑶池上,翠槛边,笑当时六郎娇面。行云梦回眉黛浅,枕痕香睡红一线。

叹世和刘时中

土库千年调,金疮百战功,叹兴亡一场春梦。卧白云北邙山下冢,信虚名得来无用。

闲居

看云坐,听雨眠,鹤飞归老梅庭院。青山隐居心自远,放浪他柳莺花燕。

西园春暮

伤春瘦,望远愁,掩朱门碧苔生甃。绕西园旋呼花下酒,海棠飞牡丹厮够。

睡起

拢钗燕,鞿绣鸳,卷朱帘绿阴庭院。奈何天不教人醉眠,打新荷雨声一片。

东嘉缘野桥

渔榔静,雁字斜,柳阴疏藕花初谢。小阑干画桥横缘野,忆西湖月明秋夜。

闲闲亭上

鱼吹沫,鹤弄影,洗秋云玉波如镜。闲闲小亭风日冷,竹千竿绿苔三径。

和崔雪竹

依村店,驻小车,玉骢嘶绣鞍初卸。琵琶乱弹人醉也,雁云高蓟门秋月。

春情

桃花面,柳叶眉,小亭台锁红关翠。孤帏玉人初睡起,不平他锦鸳成对。

胡贵卿席上

宜春令,消夜图,锦橙开噀人香雾。梅花月边同笑语,不寻思灞桥诗句。

秋望

干荷叶,脆柳枝,老西风满襟秋思。盼来书王人憔悴死,界青大雁飞一字。

忆别

啼红袖,识锦图,记临行雨花风絮。平安字书曾寄与,题名在凤鸾双处。

和卢彦威学士

貂裘敝,骢马骄,雪花飞蓟门寒到。雁儿几声南去了,也教他玉人知道。

肃斋翁命赋狮橘

生狞面黄金兽,蜜多心白玉浆。吼千林月寒霜降,绕维摩万八千佛供床,喷清香九重天上。

【双调】落梅风_玉果山先上拼音解读
yù guǒ shān xiān shàng xún méi

suí míng yuè ,guò xiǎo qiáo ,jì nián shí zhàng lí céng dào 。yǐ dōng fēng yī zhī xié gèng hǎo ,yù shēng xiāng yǒu shuí suǒ xiào ?

yǔ sì jiàn méi

pú tuán hòu ,zhǐ zhàng xīn ,bú shē huá zì rán fēng yùn 。xiǎo chuāng jiàn méi rú gù rén ,yà bīng shāo yuè xié yún tuì 。

dōng yè

gèng lán hòu ,yàn guò yě ,mèng bú chéng xiǎo chuāng hán yè 。bàn lí rén luò méi xiāng dài xuě ,bàn lián fēng yī gōu xīn yuè 。

bié huì jī hú shǐ jun1

zǎi jiǔ rén hé chù ?yǐ lán huā yòu kāi ,yì qín é yuǎn shān méi dài 。jǐn yún xiāng jiàn hú kuān sì hǎi ,hái bú le wǔ nián shī zhài 。

fèi yuán hú shí

bā jiāo pàn ,yáng liǔ biān ,xiǎng dāng shí yù rén jiāo miàn 。shí nián jiù tí màn cuì xiǎn ,yǐ gāo hán xià yún yī piàn 。

gē jī zhāng shì shuì qǐ

yáo chí shàng ,cuì kǎn biān ,xiào dāng shí liù láng jiāo miàn 。háng yún mèng huí méi dài qiǎn ,zhěn hén xiāng shuì hóng yī xiàn 。

tàn shì hé liú shí zhōng

tǔ kù qiān nián diào ,jīn chuāng bǎi zhàn gōng ,tàn xìng wáng yī chǎng chūn mèng 。wò bái yún běi máng shān xià zhǒng ,xìn xū míng dé lái wú yòng 。

xián jū

kàn yún zuò ,tīng yǔ mián ,hè fēi guī lǎo méi tíng yuàn 。qīng shān yǐn jū xīn zì yuǎn ,fàng làng tā liǔ yīng huā yàn 。

xī yuán chūn mù

shāng chūn shòu ,wàng yuǎn chóu ,yǎn zhū mén bì tái shēng zhòu 。rào xī yuán xuán hū huā xià jiǔ ,hǎi táng fēi mǔ dān sī gòu 。

shuì qǐ

lǒng chāi yàn ,jī xiù yuān ,juàn zhū lián lǜ yīn tíng yuàn 。nài hé tiān bú jiāo rén zuì mián ,dǎ xīn hé yǔ shēng yī piàn 。

dōng jiā yuán yě qiáo

yú láng jìng ,yàn zì xié ,liǔ yīn shū ǒu huā chū xiè 。xiǎo lán gàn huà qiáo héng yuán yě ,yì xī hú yuè míng qiū yè 。

xián xián tíng shàng

yú chuī mò ,hè nòng yǐng ,xǐ qiū yún yù bō rú jìng 。xián xián xiǎo tíng fēng rì lěng ,zhú qiān gān lǜ tái sān jìng 。

hé cuī xuě zhú

yī cūn diàn ,zhù xiǎo chē ,yù cōng sī xiù ān chū xiè 。pí pá luàn dàn rén zuì yě ,yàn yún gāo jì mén qiū yuè 。

chūn qíng

táo huā miàn ,liǔ yè méi ,xiǎo tíng tái suǒ hóng guān cuì 。gū wéi yù rén chū shuì qǐ ,bú píng tā jǐn yuān chéng duì 。

hú guì qīng xí shàng

yí chūn lìng ,xiāo yè tú ,jǐn chéng kāi xùn rén xiāng wù 。méi huā yuè biān tóng xiào yǔ ,bú xún sī bà qiáo shī jù 。

qiū wàng

gàn hé yè ,cuì liǔ zhī ,lǎo xī fēng mǎn jīn qiū sī 。pàn lái shū wáng rén qiáo cuì sǐ ,jiè qīng dà yàn fēi yī zì 。

yì bié

tí hóng xiù ,shí jǐn tú ,jì lín háng yǔ huā fēng xù 。píng ān zì shū céng jì yǔ ,tí míng zài fèng luán shuāng chù 。

hé lú yàn wēi xué shì

diāo qiú bì ,cōng mǎ jiāo ,xuě huā fēi jì mén hán dào 。yàn ér jǐ shēng nán qù le ,yě jiāo tā yù rén zhī dào 。

sù zhāi wēng mìng fù shī jú

shēng níng miàn huáng jīn shòu ,mì duō xīn bái yù jiāng 。hǒu qiān lín yuè hán shuāng jiàng ,rào wéi mó wàn bā qiān fó gòng chuáng ,pēn qīng xiāng jiǔ zhòng tiān shàng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

写翻译

相关赏析

写赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【双调】落梅风_玉果山先上原文,【双调】落梅风_玉果山先上翻译,【双调】落梅风_玉果山先上赏析,【双调】落梅风_玉果山先上拼音版,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。诗文天下免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.shi-wen.com/shiCi/info-59348.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语